Esitykset ja muita materiaaleja

2020 Oulun Välimaan alueen tietopankki

2020.12.7. Hyperspektreihin ja droneihin perustuvien mittaustekniikoiden soveltuvuus ylijäämämaiden kiertotalouden edistämisessä

2020-10-20 Rahoitusinfo pk-yrityksille

2020-10-19 Kiertotalouden suurivolyymiset mahdollisuudet

Webinaarin aineistot:
https://bit.ly/3nQrmsn
Webinaarin tallenne:
https://bit.ly/2H6NMW7

2020-10-12 Biokaasu tulevaisuuden kiertotaloudessa-seminaari

CircVol_Lehtinen_seminaarin avaus ja lopetus, Heli Lehtinen, Helsingin kaupunki
Biokaasut tulevaisuuden kiertotaloudessa, Heikki Lindfors, Suomen Kaasuyhdistys
Projekti Malminkartano_Heinonen
Biokaasut Espoossa, Reetta Jänis, Espoon kaupunki
Biokaasun tarjonta pääkaupunkiseudun liikenteelle, Matti Ojanpää, GASUM
Kaupunkijalostamo kiertotalouden mahdollistajana, Jussi Uitto, Helen & Helen Ventures
Biokaasu osana Helsingin matkaa kohti hiilineutraaliutta, Mia Malin, Helsingin kaupunki
Biokaasun käyttö ja edistäminen Vantaalla, Jari Viinanen, Vantaan kaupunki
Biokaasu ja Power-to-X ilmastonmuutoksen hillintäkeinona, Eemeli Tsupari, VTT Teknologian Tutkimuskeskus
Vantaa Power to Gas yhteistyöhanke, Saara Kujala, Wärtsilä

2020-09-28 Happamat sulfaattimaat ja niiden tunnistaminen -koulutustilaisuus ohjelma

2020-09-22 Maaperän rakennettavuus & Kiertotalouden ja maankäytön yhteensovittaminen -webinaarin esitysmateriaalit

2020-09-07 Happamat sulfaattimaat ja niiden tunnistaminen -etäkoulutus materiaalit

2020-09-01 Vihreä kaupunki ja kiertotalous

Kierrätyskasvualustat kaupungilla_010920, Laura Yli-Jama, Helsingin kaupunki
Hiilinielut ja Viherrakentaminen, Mikko Sonninen, Innogreen
Gustafsson- Stockholm Biochar Project, Mattias Gustafsson, EcoTopic AB
Forsman J. Tuhkat urbaanissa uusiokäytössä, Juha Forsman, Ramboll Finland Oy

2020-04-01 Betonijäte End of Waste-koulutus

2020-01-28 Betonimurskeen hyödyntäminen- koulutustilaisuus

2020-01-21 Uusiomateriaalien hankintakoulutus

2019 Kiertotalouskaupunkia suunnittelemassa -selvitys

2019-11-14 Maamassat kartalle -työpaja Turussa

2019-06-26 Selvitys kiertotalousalueiden vesien hallinnasta

2019-05-28 Turussa kierrätetään ruoppausmassat maarakentamiseen – Aboard

2019-05-22 Kilpailutus: Naantalin Matalahden ruoppausmassan stabilointityö uusiomateriaaleilla

2019-05-20 CircVol Hinku-lehdessä

2019-05-15 Kiertotalous kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa

2019-01-01 Varsinais-Suomen ylijäämä- ja uusiomaa-aineshanke 2015-2018 loppuraportti

2018-10-23 Maarakentamisen kiertotalouden edistämisen keinot